‌نمی‌توانیم در شرایط تحریمی دست از معاملات پوششی برداریم/ مبنای ما مصلحت نظام است و نه هوا و هوس‌ها

عضو مجمع تشخیص گفت: برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به معاملات پوششی هستیم که با پیوستن به پالرمو باید از آن دست برداریم.