یکی از ضایعات منطقه، حضور تروریست‌ها است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله مبارزه با تروریسم باید توسعه یابد، گفت: یکی از ضایعات منطقه حضور تروریست ها است که از یک کشور به کشور دیگر مهاجرت می کنند.