پاسخگویی وزرای نیرو و آموزش و پرورش به سوالات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

بررسی آخرین وضعیت مرز‌های کشور و پاسخ به سوالات نمایندگان با حضور وزرای نیرو و آموزش و پرورش در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده قرار دارد.