وزیر خارجه آذربایجان فردا به تهران سفر می‌کند

وزیر امور خارجه آذربایجان برای دیدار و رایزنی با مقامات کشورمان به ایران سفر می‌کند.