واقعیت دفاع مقدس دقیق و بدون بزرگنمایی برای جوانان توضیح داده شود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جوانان با حضور در یادمان‌های دفاع مقدس تجربیات زیادی کسب می‌کنند.