نهمین کمیته سیاسی ایران و آفریقای جنوبی برگزار شد

نهمین کمیته سیاسی ایران و آفریقای جنوبی با حضور معاونان سیاسی وزیران خارجه دو کشور برگزار شد.