مسئولان با حل مشکلات و خدمت به مردم جوابگوی راه شهیدان باشند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولان با حل مشکلات و خدمت به مردم جوابگوی راه شهیدان مدافع حرم باشند.