مردم چه انتظاراتی از رئیس جدید دستگاه قضا دارند؟

امروز نگاه‌ها بیش از هر نهادی به قوه قضائیه است؛ دستگاهی که برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد در کشور فعالیت می‌کند.