ظریف با وزیر خارجه عراق در آستانه سفر روحانی به این کشور گفت‌وگو کرد

وزیران خارجه ایران و عراق شب گذشته تلفنی گفت‌وگو کردند.