سفر معاون سیاسی وزیر امورخارجه به آفریقای جنوبی

در این سفر سید عباس عراقچی با خانم بالیکا امبته رئیس پارلمان آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد.