سخنگوی وزارت خارجه یاد شهید همت را گرامی داشت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه یاد و خاطره شهید همت را گرامی داشت.