سال ۹۷ سال سختی بود/ آمریکایی‌ها هرکاری که می‌توانستند انجام دادند/ ضعف ما مدیریت منابع است