راهیان نور موجب افتخار و اقتدار جمهوری اسلامی است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: خوشبختانه در یادمان‌هایی که تحت نظر ارتش است کارهای خوبی انجام شده است‌.