دیدار سردار مومنی با رئیس کمیته امنیت و مقابله با فساد دومای روسیه

اسکندر مومنی که در راس هیاتی به مسکو سفر کرده است، با رئیس کمیته امنیت و مقابله با فساد دومای کشوری روسیه ملاقات نمود.