دفتر رئیس جمهور از استقبال مردم استان گیلان از کاروان دولت قدردانی کرد

در این پیام آمده است: این حضور جلوه دیگری از اتحاد ملت ایران، و اتکای نظام و مسوولان به این سرمایه بزرگ عمومی را به نمایش گذاشت.