بیانیه گام دوم انقلاب یک اکسیر است/ جوانان آتش به اختیار در اقتصاد و فرهنگ فعال شوند

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی یک اکسیر است اگر قدر بدانیم.