برگزاری همایش بغض کودکان در جستجوی عدالت + فیلم

پنل بغض کودکان در جستجوی عدالت در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد.