بررسی بودجه سال 98 در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، صبح امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.