اشغالگران صهیونیست خانه یک اسیر فلسطینی را تخریب کردند

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شمال رام‌الله در کرانه باختری، خانه یک اسیر فلسطینی را تخریب کردند.